1968 г.


Л. В. Канторович за партией в шахматы на берегу Оби. (Конференция по оптимизации, Новосибирск.)